Doel - St. Plechelmuskerk Deurningen

Go to content

Main menu

Doel

Restauratie

Doel van de restauratieproject is om de kerk op zijn 100e verjaardag in 2013 weer in goede staat te hebben. Daartoe is in 2005 door de werkgroep "Parochieontwikkeling" een voorstel gemaakt om niet telkens kleine reparaties uit te voeren maar te gaan voor een grootscheepse restauratie.
Het kerkbestuur heeft in 2006 de beslissing genomen om met de uitvoering te beginnen.
Beoogd resultaat:

  • De uitvoering van het restauratieplan voor de kerkelijke gebouwen in de periode 2006-2013 tot een totaalbedrag van 1.200.000 euro.

  • Daartoe de benodigde financiële middelen in te zamelen.

  • Het project af te sluiten met de viering van 100-jaar jubileum van onze parochiekerk in 2013 en 350 jaar jubileum van onze Plechelmusparochie in 2015.


De uitvoering is gebaseerd op een plan waarbij in 4 fasen middelen worden verzameld en worden aangewend voor de uitvoering van de restauratie. De looptijd is van 2006 tot en met 2013.

logo

Fase 1: Toren,traptoren en torenspits
Herstel metselwerk en voegwerk
Leibedekking en lood vervangen
Dakbeschot vastzetten; zonodig vernieuwen.
Herstel muurplaten torenspits.
Glas-in-lood herstellen; voorzetramen plaatsen
Dakkapellen herstellen
Bliksembeveiliging verbeteren.
Schotten galmgaten vernieuwen.(gaas herstellen)
Houten balklaag boven zangkoor herstellen

fase 1
 

Fase 2: Kerk/pastorie
Daken.
Herstel kapconstructie
Dakkapellen herstellen.
Muurplaten verankeren.
Dakbeschot vastzetten; zonodig vernieuwen
Aanpassen / vervangen goten.
Leibedekking en lood vervangen.
Bliksembeveiliging verbeteren.
Plat dak tussen kerk en parochiehuis vervangen

fase 2
 

Fase 3: Kerk / Pastorie
Herstel metselwerk en het voegwerk.
Glas-in-lood herstellen en voorzetbeglazing plaatsen.

fase 3
 

Fase 4: Interieur kerk
Herstel betonrot klokkenvloer (toren)
Bordessen dichtleggen  (toren)
Ladders vernieuwen  (toren)
Vernieuwen pleisterwerk
Ontroesten verankering  (toren)
Stukadoor en schilderwerk in de kerk.

fase 4
 
Back to content | Back to main menu