Welzijn Ouderen: woensdag 23 oktober – uitwisseling met Saasveld

Woensdag 23 oktober: Uitwisseling met Saasveld

Het is al weer twee jaar geleden dat de ouderen uit Saasveld bij ons op bezoek zijn geweest. Dit jaar gaan wij een tegenbezoek aan hen brengen. De opzet is om de contacten tussen beide verenigingen te verstevigen. Het zal dus een echte “Proat-middag” worden. Ter afwisseling zullen er enkele optredens plaats vinden.
We hopen aan deze uitnodiging velen gehoor zullen geven.

Opgave i.v.m. organisatie vóór maandag 14 oktober bij:

mevr. Steghuis               ☎ 277 23 68
mevr. Spilleman             ☎ 88 00 500
Plaats:     Café Silderhuis-Löwik                  Kosten € 6,00 p.p.
Vervoer: Op eigen gelegenheid

Gepubliceerd door op 11-10-2019