Uitnodiging Algemene bestuursvergadering Stichting Dorpsbelang Deurningen

Aande leden van het Algemeen bestuur van Stichting Dorpsbelang Deurningen én alle inwoners van Deurningen

Deurningen, 25 november 2018

Betreft:                   Uitnodiging Algemene bestuursvergadering


Datum:                   Woensdag 12 december 2018

Locatie:                  Pelle’s te Deurningen

Aanvang:               19.30 uur

Agenda:

Vergadering: 19.30 uur – 20.45 uur

1.             Opening

2.             Mededelingen                                                                                                                     

3.             Notulen van de Algemene jaarvergadering van 11 april 2018 (zie website SDD)

4.             Verkeersafwikkeling/planning Vliegveldstraat/Wiefferweg

5.             Lopende zaken

                – Overleg gemeente

                – Project platform Lonnekerland

                – Ontwikkelingen (verhard) handbalveld

                – Woningbouw op mogelijke particuliere locaties

6.             Mijn Deurningen 2030, vaststellen Visie-plan

7.             Rondvraag

8.             Sluiting

Pauze: 20.45 uur – 21.00 uur

21.00 uur – 21.45 uur: Trendbureau: onderwerp diverse trends, gastspreker: Ingrid van Tuinen

21.45 uur:  Informele netwerkborrel in voorcafé Pelle’s.

Doe hier  uw voordeel mee door ideeën over allerlei zaken met elkaar uit te wisselen en natuurlijk een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje!

Als algemeen bestuurslid van onze stichting en / of als inwoner van Deurningen hopen wij u deze avond te mogen begroeten en hopen op uw inbreng.

Mocht u nog aanvullingen op de agenda hebben, laat het ons dan weten. We zullen dan proberen de agenda aan te passen.

Mocht u als voorzitter verhinderd zijn, dan kunt u uw vereniging / stichting ook laten vertegenwoordigen door een mede bestuurslid.

Wij rekenen op uw komst

Tot woensdag 12 december as bij Pelle’s!

Eventuele afmeldingen via de Secretaris SDD, info@dorpsbelangdeurningen.nl

Met vriendelijke groet,

Stichting Dorpsbelang Deurningen

B. Scholten, secretaris

Eschgaarde 34

7561 BA Deurningen

Gepubliceerd door op 25-11-2018