Oproep: mensen gezocht voor onderhoud van bankjes buitengebied

Aan alle inwoners van Deurningen

Deurningen, 9 juli 2020

Betreft:             Onderhoud bankjes buitengebied

Beste mensen,

Zoals iedereen wellicht weet doet Jan Wagelaar al jaren het onderhoud rondom diverse bankjes in Deurningen. Dit heeft hij altijd met veel plezier en passie gedaan. Jan heeft aangegeven te stoppen met deze werkzaamheden.

Wij moeten z.s.m. iemand (of meerdere personen!) vinden die deze werkzaamheden voort wil(len) zetten, anders krijgen we een rotzooitje en dat willen we in ieder geval niet, toch?

Hierbij een dringend verzoek aan mensen die wat tijd over hebben en het leuk vinden om in de mooie natuur te werken en zodoende mede eraan bijdragen het mooie Deurningen leefbaar en natuurlijk te houden!

Er is een lijst beschikbaar met alle locaties van de bankjes.

Graag een spoedige reactie als je belangstelling hebt of vragen. Nadere informatie, het aanmelden en eventuele vragen kan via: info@dorpsbelangdeurningen.nl of bij een van de leden van het dagelijks bestuur.

Via deze weg willen we Jan heel hartelijk danken voor zijn jarenlange vrijwillige bijdrage en zijn passie voor zijn werkzaamheden!

Het lag d’r altied mooi bie Jan! Bedankt namens het hele dorp!

Met vriendelijke groet,

Stichting Dorpsbelang Deurningen
Brian Scholten, secretaris
Eschgaarde 34
7561 BA Deurningen

Gepubliceerd door op 10-07-2020