Koninklijke onderscheiding voor Marian Huiskes-Aarninkhof

In aanwezigheid van haar familie en bekenden heeft Burgemeester J. Joosten maandag 26 april Marian Huiskes benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat als erkenning voor het vele werk waarop Marian zich als vrijwilligster op verschillende terreinen verdienstelijk heeft gemaakt.

Binnen onze geloofsgemeenschap kennen we Marian als contactpersoon voor het bezoekwerk aan zieken en alleenstaanden. Ook is zij steeds één van de personen die met regelmaat een bezoek brengen aan onze inwoners, die nu hun verblijf hebben in tehuizen buiten het dorp. Ten dienste van mantelzorgers is ze betrokken bij de werkgroep Mantelzorg Dinkelland.Eerder ook was Marian enkele jaren actief via het Vierhuisberaad bij de liturgie in onze kerk.Vele tientallen jaren heeft ze met grote betrokkenheid meegewerkt als lid van de redactie van ons Klöpke.

Daarom Marian, van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke onderscheiding. Deze waardering komt je zeer zeker toe; dat ook omdat je nog op andere gebieden je energie en tijd hebt gegeven. Samen met je familie vele goede herinneringen aan deze voor jou bijzondere dag! 

Locatieraad en Pastoraatgroep


Gepubliceerd door op 26-04-2021