Jaarvergadering Welzijn Ouderen Deurningen

Beste leden,

Op dinsdag 6 september 2022 houden we na een lange periode (vanwege corona) weer onze jaarvergadering.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • opening door de voorzitter
  • jaarverslagen door secretaris en penningmeester
  • verslag kascommissie
  • bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar:

Irma Uittenbosch, Minni Spilleman en Bennie  Lansink,  kandidaten, gesteund door minimaal 5 leden,

kunnen tot 24 uur voor de vergadering aangemeld worden

  • afscheid bestuurslid Truus Steghuis en we heten

José Arkink en Annemarie Heuvel welkom als nieuwe  bestuursleden.

  • wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

-PAUZE-

Na de pauze komt er iemand iets vertellen over dementie.

Opgave i.v.m. organisatie vóór dinsdag 30 augustus bij:

Elise Tijert                 ☎ 074-277 30 43

Minni Spilleman       ☎ 074-88 00 500

Plaats: Het Spölhoes” aanvang :19.30 uur   Kosten: € 6,00 p.p.

 

 

Gepubliceerd door op 29-08-2022