Info over sporthal ’t Hoge Vonder

(oktober 2019)
Aan alle gebruikers van de sporthal in Deurningen

Afgelopen maanden is een aantal wijzigingen bij ’t Hoge Vonder doorgevoerd. De meest in het oog springende was het (om financiële redenen noodzakelijke) vertrek van één van de beheerders, waar over eerder is bericht. Ook is al eerder gesproken over de verbouwing die zal moeten plaatsvinden om de sporthal voor Deurningen te kunnen behouden. Dit bericht is bedoeld om alle gebruikers en geïnteresseerden te informeren over de huidige stand van zaken.
Door de halvering van de personele bezetting is het niet mogelijk de kantine in de sporthal onbeperkt open te houden. “Aan DSVD is in september 2019 gevraagd door ’t Hoge Vonder om te verkennen in hoeverre de DSVD kantine op meer avonden open kan in de komende maanden. DSVD heeft dit opgepakt en is hiermee bezig. Op dit moment is er dus wel een vervelende situatie voor onze gebruikers – ondermeer DSVD – op de tijden dat de Hoge Vonder kantine niet open is”. We zoeken naar een invulling. Verder is DSVD gevraagd op termijn – voor een nader te bepalen periode – de bezetting eventueel zelfstandig te verzorgen.
Op korte termijn zullen er koffie- en snack/frisautomaten in de centrale ruimte worden geplaatst, zodat warme en koude dranken ook verkrijgbaar zijn als de kantine niet geopend is. Indien de kantine van de sporthal gesloten is zullen bezoekers die dat wensen bovendien gebruik kunnen maken van de kantine van DSVD.

Op termijn zal de kantine in de sporthal helemaal verdwijnen. Dat voornemen past ook in het visieplan Mijn Deurningen 2030 waarin de wens van de Deurningers tot uitdrukking is gebracht om één gezamenlijke kantine voor DSVD en sporthal te krijgen. Om die reden is een vertegenwoordiging vanuit Dorpsbelang en het comité Mijn Deurningen 2030 betrokken bijde gesprekken over de uitvoering van de verbouwingsplannen (fase 1) en het aansluiten op de DSVD kantine (fase 2).
Op dit moment legt de architect de laatste hand aan een plan voor de verbouwing van de sporthal, waarvan het bestuur van ’t Hoge Vonder verwacht dat ook kostentechnisch realiseerbaar is. Zodra deze gereed is zal een gezamenlijke informatieavond worden georganiseerd waarbij belangstellenden kennis kunnen nemen van het plan. Naar verwachting zal dat in november 2019 zijn. We gaan er van uit dat we die avond ook meer kunnen zeggen over een eventuele wijziging van de openingstijden.
Nadere informatie over deze avond zal via de sociale media, de app van Deurningen en via ’t Klopke worden gedeeld.
De openingstijden van de kantine zijn voorlopig:Gepubliceerd door op 29-10-2019