Gemeente Dinkelland nodigt u uit voor inloopbijeenkomsten verfijning zoekgebieden voor windenergie

De gemeente Dinkelland organiseert twee inloopbijeenkomsten over windenergie in de gemeente.

Inwoners van deze gemeente en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
De informatiebijeenkomst op dinsdag 24 januari 2023 is gericht op het zoekgebied Denekamp – Noord Deurningen.
De informatiebijeenkomst op donderdag 26 januari 2023 is gericht op het zoekgebied Saasveld.
Bij deze nodigen we u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Bijeenkomst zoekgebied: Denekamp – Noord Deurningen
Datum: dinsdag 24 januari 2023
Tijd: vrije inloop tussen 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Zalencentrum ´t Wubbenhof, Oldenzaalsestraat 49, 7591 GL  DENEKAMP

Bijeenkomst zoekgebied: Saasveld
Datum: donderdag 26 januari 2023
Tijd: vrije inloop tussen 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Bruins, Gravenallee 2, 7597 LR  SAASVELD

Aanleiding: Zoekgebieden voor windenergie verfijnen
De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2020 een gezamenlijk concept windbeleid opgesteld.
Dit concept windbeleid is echter nog niet vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland. Wel zijn er in het concept windbeleid zoekgebieden opgenomen.
De gemeente wil de zoekgebieden Denekamp – Noord Deurningen en Saasveld verder verfijnen en wil onderzoeken waar er binnen dat zoekgebied plaats zou kunnen zijn voor windturbines.
De verfijning is noodzakelijk om uiteindelijk te komen tot passend beleid voor windenergie.
Daarbij wil de gemeente maximaal rekening houden met gezondheidseffecten, geluidshinder en passende afstandsnormen om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Ook wil de gemeente zorgen dat de lasten en lusten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.
Op basis van het windbeleid kunnen eventuele aanvragen voor windprojecten worden getoetst.

 

Gepubliceerd door op 21-01-2023