Bekende coronamaatregelen bij vieringen in de kerk

Inmiddels proberen we samen ons weer te houden aan de nodige coronamaatregelen.
Onlangs hebben de bisschoppen namelijk gevraagd om enkele maatregelen, die eerder golden, nu opnieuw toe te passen.

Het betekent dat we bij vieringen 1,5 meter afstand moeten houden. Dit lukt door in onze kerk de pijlrichtingen te volgen en plaats te nemen bij de stickers op de banken. Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk is een mondkapje gewenst.
Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Koren mogen zingen met 1,5 meter afstand en goede ventilatie.

De coronaregels betekenen ook dat het houden van weekendvieringen in de wintermaanden in de kapel, zoals eerder, voorlopig niet mogelijk zijn vanwege de onderlinge afstand.

Locatieraad en pastoraatsgroep

Gepubliceerd door op 25-11-2021