Algemene Bestuursvergadering van Stichting Dorpsbelang Deurningen op woensdag 16 november 2022 bij Pelle’s

Aan alle inwoners van Deurningen,

Uitnodiging van  het dagelijks bestuur van Stichting Dorpsbelang Deurningen uitnodigen voor het bijwonen van
de Algemene Bestuursvergadering van onze Stichting.
Datum: woensdag 16 november 2022
Locatie: Pelle’s
Aanvang: 19.30 uur

Agenda:
19.30 uur – 21.00 uur: vergadering
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van Algemene Jaarvergadering van 20 april 2022
4. Lopende zaken
a) Diversen Gemeente Dinkelland
b) Vlaggen ontwerp
5. Mijn Deurningen 2030
– Vergrijzing en ouderen
* ZOED
– Jeugd en Jongeren
– Duurzaamheid, Maatschappelijk vastgoed en nieuwbouw
* Sporthal
* Coöperatie Sunne
* Woningbouwprogrammering
– Openbare ruimte en veiligheid
* Verhard handbalveld
– Recreatie, toerisme en cultuur
– Communicatie, onderwijs
– Economische bedrijvigheid
– Verenigingsleven
6. Vacature dagelijks bestuurslid (notulist) en voorzitter SDD
7. Rondvraag
8. Sluiting vergadering
21.00 uur: Informele netwerkborrel in voorcafé Pelle’s
Onder genot van een drankje kunt u even bijpraten over van alles en nog wat!
Als algemeen bestuurslid van onze stichting en / of als inwoner van Deurningen hopen wij u deze avond te mogen
begroeten en hopen op uw inbreng. Mocht u nog aanvullingen op de agenda hebben, laat het ons dan weten. We
zullen dan proberen de agenda aan te passen.

Wij rekenen op uw komst.
Tot woensdag 16 november bij Pelle’s. Eventuele afmeldingen via de secretaris SDD, info@dorpsbelangdeurningen.nl

 

Gepubliceerd door op 06-11-2022