4 t/m 9 november: collecteweek Alzheimer Nederland

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

In de week van 4 tot en met 9 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. Landelijk gaan meer dan 20.000 collectanten de straat op om geld in te zamelen. Want we willen allemaal dat er een oplossing voor deze ziekte komt.

De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften.
Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als familie/partner/vrienden. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in Nederland. Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest.  Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de dood.

Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg , en zorgen we meer aandacht te hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.
De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden.
Alzheimer Nederland is ontzettend trots op iedereen die ons bijstaat. Iedere stap die wordt gezet, helpt ons verder in de goede richting.

Coördinatie afdeling Deurningen
Els Kögging
Marian Huiskes

Gepubliceerd door op 21-10-2019